قوانین لایسنس ها

لایسنس ها كاملا اورجينال بوده و مستقیما از طرف شرکت اصلی تولید کننده نرم افزار صادر ميگردد اين لایسنس ها دقيقا همانند لایسنس های موجود در پكيج های اورجينال ، نرم افزار را به مدت ۳۶۵ روز و به صورت
كاملا قانوني اكتيو میکنند. ضمنا لایسنس ها دارای قوانين خواصی نيز براي مصرف كننده ميباشند كه مصرف كننده ملزم به رعايت آنها ميباشد

هر شرکتی برای زمان اکتیو نمودن لایسنس های OEM خود و همچنین تعداد دفعات مجاز برای تعویض ویندوز و فعالسازی مجدد لایسنس قوانینی دارد که به شرح ذیل میباشد:

۱- لایسنس های نود۳۲ محدودیتی در تعداد دفعات تعویض ویندوز ندارند اما میبایست حداکثر ظرف ۷ روز پس از صدور اکتیو شوند در غیر اینصورت به طور اتوماتیک از طرف
کمپانی استارت خورده و از اعتبار ۳۶۵ روزه آنها کم میشود ( دقت فرمایید مدت ۷ روز از تاریخ صدور لایسنس محاسبه میشود بنابراین زمانیکه ما لایسنس ها را تحویل شما میدهیم ممکن است تنها یک یا دو روز از آن ۷ روز باقی مانده باشد، بنابراین به کاربران محترم توصیه میشود برای اکتیو شدن نرم افزار به مدت فول ۳۶۵ روز هر چه سریعتر لایسنس ها را اکتیو نمایند در غیر اینصورت فروشگاه گارانتی بابت اکتیو شدن لایسنس ها به مدت فول ۳۶۵ روز نخواهد داد.

۲- لایسنس های کسپرسکی میبایست حداکثر ظرف ۷ روز پس از صدور اکتیو شوند در غیر اینصورت به طور اتوماتیک از طرف کمپانی استارت خورده و از اعتبار ۳۶۵ روزه آنها کم
میشود ( دقت فرمایید مدت ۷ روز از تاریخ صدور لایسنس محاسبه میشود بنابراین زمانیکه ما لایسنس ها را تحویل شما میدهیم ممکن است تنها یک یا دو روز از آن ۷ روز باقی مانده باشد، بنابراین به کاربران محترم توصیه میشود برای اکتیو شدن نرم افزار به مدت فول ۳۶۵ روز هر چه سریعتر لایسنس ها را اکتیو نمایند در غیر اینصورت فروشگاه گارانتی بابت اکتیو شدن لایسنس ها به مدت فول ۳۶۵ روز نخواهد داد.

۳- لایسنس های بیت دیفندر میبایست حداکثر ظرف ۷ روز پس از صدور اکتیو شوند در غیر اینصورت به طور اتوماتیک از طرف کمپانی استارت خورده و از اعتبار ۳۶۵ روزه آنها کم میشود ( دقت فرمایید مدت ۷ روز از تاریخ صدور لایسنس محاسبه میشود بنابراین زمانیکه ما لایسنس ها را تحویل شما میدهیم ممکن است تنها یک یا دو روز از آن ۷ روز باقی مانده باشد، بنابراین به کاربران محترم توصیه میشود برای اکتیو شدن نرم افزار به مدت فول ۳۶۵ روز هر چه سریعتر لایسنس ها را اکتیو نمایند در غیر اینصورت فروشگاه گارانتی بابت اکتیو شدن لایسنس ها به مدت فول ۳۶۵ روز نخواهد داد.

۴- لایسنس های نورتون میبایست حداکثر ظرف ۳ روز اکتیو شوند در غیر این صورت کمپانی اجازه اکتیو شدن لایسنس را نخواهد داد. ضمن آنکه شرکت نورتون (سیمانتک) حداکثر ۲بار در سال اجازه فعالسازی لایسنس را به کاربر میدهد.
۵-لایسنسهای OEM امکان جابه جایی از یک سیستم به سیستم دیگر را ندارند و در صورت فعالسازی بر روی یک سیستم میبایست تا پایان اعتبار یکساله بر روی همان سیستم استفاده شوند.

۶- وظیفه حفظ و نگهداری از لایسنس بر عهده خریدار بوده و فروشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ لایسنس خریداران بر عهده نخواهد داشت.

۷- لايسنس ها تنها قابل استفاده بر روي همان تعداد كامپيوتری است که در سایت درج شده و در صورت استفاده بيش از تعداد مجاز، لایسنس از سوي شركت تولید کننده در BlackList قرار گرفته و از کار خواهد افتاد و امکان خارج سازی از BlackList نیز وجود ندارد.